Misja Centrum

Business trip concept. Accessories on desk table

Наша Миссия

  • Inicjowanie, wspieranie i aktywizacja wszystkich krajowych oraz międzynarodowych platform pomocy i współpracy rozwojowej, mających na celu zdobywanie doświadczenia i wdrażanie najlepszych praktyk
  • Udział w lokalnych i zagranicznych konkursach rozwojowych oraz programach pomocowych w celu uzyskania środków na realizację zadań statutowych
  • Przygotowywanie, wdrażanie, monitorowanie oraz ocena projektów rozwojowych na poziomie lokalnym i krajowym w celu rozwoju potencjału społeczno-gospodarczego i ludzkiego
  • Nawiązywanie bezpośrednich kontaktów instytucjonalnych, poszerzanie zakresu współpracy dwustronnej
  • Tworzenie polsko-mołdawskiego partnerstwa gospodarczego oraz społecznego
  • Udzielanie pomocy prawnej i doradztwa Polakom w Republice Mołdawii
  • Poszerzanie kontaktów poprzez aktywizację wymiany młodzieży oraz współpracy organizacji społecznych
  • Wspieranie wzajemnego rozwoju turystyki i współpracy kulturalnej