Współpraca międzynarodowa

W przypadku gdy Państwo są przedsiębiorcami z Rzeczpospolitej Polskiej i chcą rozwijać swój biznes w Republice Mołdawii lub odwrotnie, jesteśmy gotowi udzielić Państwu pomocy w następujących kwestiach:

Organizacja imprez

Pozyskiwanie partnerów oraz negocjowanie

Tłumaczenia przysięgłe dokumentów i spotkań biznesowych

Rejestracja firmy, przedstawicielstwa, oddziału

Doradztwo prawne oraz prowadzenie ksiąg rachunkowych

Badania rynku

W związku z tym, że praca Centrum Rozwoju i Przedsiębiorczości Polska-Mołdawia jest związana z różnymi rodzajami działalności dla realizacji założonych celów współpracujemy z organizacjami i instytucjami zarówno z sektora publicznego jak i prywatnego, wśród których:

Consulting

Работаем с организациями

  • Organizacje polskie w Republice Mołdawii i innych krajach;
  • Polskie organizacje społeczne, korpus dyplomatyczny;
  • Polskie instytucje państwowe oraz zagraniczne;
  • Przedstawiciele władz lokalnych oraz lokalne organizacje społeczne;
  • Instytucje Unii Europejskiej oraz organizacje międzynarodowe;
  • Izby Przemysłowo-Handlowe oraz stowarzyszenia producentów w Republice Mołdawii i Rzeczpospolitej Polskiej.